Tag Archive for CBM

นับถอยหลังสงครามการขายครั้งยิ่งใหญ่ (Black Friday has begun)

 

 

 

 

จดหมายอีเล็กทรอนิคฉบับล่าสุดจากสหพันธรัฐ Amazon ส่งเตือนเหล่าสมุนอันต่ำต้อย หอยหลอด งูดิน ทั้งหลาย ว่า ณ ตอนนี้ถึงเวลาแล้ว ของช่วงเทศกาลสงครามการขายก่อนโดนแบนแล้ว พวกแกทั้งหลายจงรีบหาเงินให้ข้าก่อนข้าจะกุดหัวพวกแกหลังเสร็จศึกครั้งนี้ พร้อมกับบอกหมวดหมู่ไหนเริ่มลดราคาแล้วบ้าง บราบราบราบรา  Read more