Tag Archive for ลืม

เรามักมองสิ่งที่ขาด มากกว่าสิ่งที่มี

หลายครั้งที่ผมพยายามหาอ่านประสบการณ์ชีวิต จากผู้ที่ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นแรงผลักดันตัวเองให้มุ่งหน้าไปด้อีกครั้ง ในขณะที่กำลังใจทดถอย และเพื่อที่จะพยายามทุกทางให้ได้รับโอกาสเช่นเดียวกับคนเหล่านั้น การทำตามอย่าง ดำเนินตามทางก็เป็นสิ่งนึงที่ผมทำและผมก็เห็นว่าใครหลายคนทำเหมือนผมคือ ทำตามอย่างไม่เช่นนั้นสินค้าอย่างเดียวกันเปลี่ยนชื่อ หรือสินค้าชื่อคล้ายกันเปลี่ยนสีจึงมีให้เห็นดาดดื่น สินค้าใดคนทำสำเสร็จคนมักทำตาม

ผมมีความแนะนำอย่างนี้ครับ อย่าพยายามมองหาและลงมือทำในสิ่งที่ตนเองไม่ถนัด หรือไม่ชอบ แม้จะมีคนเคยประสบความสำเร็จมาแล้วก็ตาม ลองหันกลับมามองสิ่งที่คุณชอบ สิ่งที่คุณรักและลงมือทำต่อยอดจากสิ่งเหล่านี้ดูครับ แล้วคุณจะรู้ว่า นี่เอหละคือสิ่งที่คุณทำมันได้ดีที่สุด

แปลกนะครับเรารู้ว่าต้องการอะไร มากกว่าเรามีอะไร?

ทั้งที่จริงๆแล้วเราสามารถใช้สิ่งที่เรามีสร้างอะไรได้มากมายเยอะแยะ เรามีเป้าหมาย และไปถึงความสำเร็จได้แม้ว่าเราจะไม่ได้มีเงินทุนก้อนใหญ่ หรือฐานะที่ร่ำรวย

เพราะบางทีเราอาจจะไม่ได้ขาด เพียงแค่เรามองข้ามมันไปแค่นั้นเอง

https://www.facebook.com/kidbuakbuak/photos/a.735099743239184.1073741825.320194361396393/798335640248927/?type=1&fref=nf