Tag Archive for รักคนที่คุณเกลียด

จนถึงวันที่รักคนที่คุณเกลียด

มนุษย์ส่วนใหญ่แสวงหาและอยากได้คนรัก ละครหรือหนังเรื่องของความรักจึงยังคงขายได้ดีไม่ว่ายุคไหนๆ เพราะเป็นสื่อให้คนชมได้จินตนาการตามเรื่องราวของความรักไปด้วย บางคนดูไปก็นึกถึงคนรักที่ตนอยากได้ ซึ่งคล้ายๆ กับตัวเอกในหนังละครเหล่านั้น

บางคนแสวงหาคู่รักทั้งชาติก็ยังหาไม่ได้ หรือได้มาแล้วก็คบกันไม่นานต้องจากจางกันไป สาเหตุใหญ่ที่ต้องจากกันก็คือ…เรามักคิดว่าเขาไม่รักเราจริงหรือรักเราไม่มากพอ

ความจริงแล้ว คือ ไม่มีใครรักเรามากพอหรอก ผมอยากจะบอกว่าอย่าไปทดสอบคนรักของคุณเลย ว่าเขาจะรักเรามากแค่ไหน เพราะผลที่ออกมามักจะได้ว่าเขารักเราน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเสมอ นั่นเพราะมนุษย์เอาตัวเองเป็นมาตรฐาน เป็นสารตั้งต้นของความรู้สึก เวลาพูดถึงความรักของคนที่เขารักเรา เรามักนึกถึงความรักที่เรามีต่อตัวเอง คิดถึงสิ่งที่เราทำสำคัญและมีค่า โดยไม่ได้นึกถึงว่าความรู้สึกของการมองเหรียญบาทของมนุษย์ยังต่างกันได้ แล้วการกระทำ มองคุณค่าของต่างๆจะไม่ต่างกันหรือไร เช่นการยื่นดอกไม้เหี่ยวๆให้ สำหรับบางคนมันอาจเป็นสิ่งล่ำค่าที่สร้างมากจากธรรมชาติและจากไปพร้อมกับมันแต่บางคนมันเป็นเพียงแค่ซากของความสวยงามที่ไม่มีราคา เป็นต้น เหล่านี้ จึงทำให้ปริมาณความรักของคนอื่นที่มีต่อเรานั้นแลดูน้อยไป เราจึงไม่ชอบ Read more