Tag Archive for ระยะทาง

ระยะทางมีค่ามากกว่าการกระจัด

ผมเคยเขียนเรื่อง การกระจัด หรือ การขจัด ไปแล้วครั้งนึง ในแง่ของการรอคอย ครั้งนี้ผมมาพูดถึง ระหว่างทางของการรอคอยกันบ้าง “ระยะทางมีค่ามากกว่าการกระจัด” ในความหมายของผม คล้ายมากกับคำว่า ความหมายของการเดินทางไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเดินไปถึงจุดมุ่งหมายเมื่อไหร่แต่คือคุณได้อะไรมาบ้าง ในระหว่างการเดินทางนั้น

ระยะทาง กับ การกระจัดการมีจุดมุ่งหมายช่วยให้เรารู้ว่าเราควรเดินไปในแนวทางใด แต่ไม่ได้บอกให้เรารู้ว่าเราควรก้าวเดินไปในทิศทางไหนการสำรวจเส้นทางจึงมีความจำเป็น คุณอาจเริ่มจากศึกษาจากการลุยป่าของผู้ที่เคยผ่านมาและถ่ายทอดต่อไว้ จากนั้น จึงนำกลับมาเขียนแผนที่ชีวิต และ เข้าใจสัจะปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น มีผิด ถูก มืด สว่าง ไป มา สิ่งเหล่านี้เป็นสัจนิรันดร์

จุดมุ่งหมายควรมีจุดกำหนดดังนี้ เพื่อไม่ให้เราเดินเด็ดดอกไม้ข้างทาง นานเกินไป แม้ประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญแต่การจมอยู่กับการมุ่งแก้ปัญหาต่างๆ ในบางอย่างนานเกินไปเพื่อเก็บประสบการณ์ความสำเร็จเพื่อเรียนรู้ในครั้งต่อไปนั้น ทำให้เสียเวลามากเกินไป ในการบรรลุ “ความสำเร็จ” หรือ “จุดมุ่งหมาย” ของเรา กรอบที่ผมพูดถึงควรประกอบด้วย Read more