Tag Archive for ทัศนคติ

Mindset – ทัศนคติ

Mindset หมายถึง กระบวนการทางความคิด การปรับทัศนคติ มองโลกในแง่มุมที่ควรจะเป็น การปรับความชอบหรือนิสัยหรือการจัดลำดับความคิดของเราด้วยตัวของเราเอง สำคัญมากสำหรับคนอย่างผม ซึ่งมักเกิดปัญหา ไฟหมดไว ทำอะไรตามอารมณ์ ความคิดแง่ลบมักปกคลุมทัศนคติ จิตตกง่าย อยู่บ่อยครั้ง หรือในคนที่เป็น Mindset ในไทยไม่เป็นที่สนใจมากนัก เรียกว่าเคยเป็นที่สนใจจะเหมาะกว่า อันที่จริงเคยโด่งดังมากสมัย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช วิทยากรผู้มีวาทะ มีมุขตลกแทรกด้วยสาระปลุกกำลังใจ เข้าใจวิถีคนไทยว่าชอบฟังอะไร อย่างไร มาถึงยุคนี้ Mindset กลับกลายเป็นแค่การปลุกกำลังใจในการทำงาน กระตุ้นไฟให้คนที่หมดศรัทธาในการทำงาน บรรดาพนักงานที่ถูกบังคับให้ฟัง….ก็ตามนั้นนะ ถูกบังคับให้ฟัง ขอแสดงความยินดีกลับคนที่เสียงของวิทยากรทำให้คุณคิดอะไรได้ สองท่านที่ผมได้มีโอกาส ได้สัมผัสผลงาน (ภาษาแต่ละปลายนิ้วใน Post นี้ช่างงดงาม) คือ The Power within You โค้ช สิริลักษณ์ ตันศิริ

Read more