Tag Archive for ความผิดพลาด

ความผิดพลาด

พลาดและมึง

วันนี้เรามาพูดเรื่อง ความรักกับ คำนิยามความรัก มีคนได้ให้นิยามไว้ เยอะแยะตะแปะขายถั่ว ซึ่งก็แล้วแต่ความเห็นแต่ล่ะท่านกันไป บ้างก็ว่า
“ความรักคือสิ่งสวยงาม” บ้างก็ว่า “ความรักคือการเสียสละ” “ความรักคือการเข้าใจซึ่งกันและกัน” แต่วันนี้จะขอพูดถึงความรักบนโลกที่จริงๆ ใครสามารถทำตามคำนิยามสวยหรู่ ได้อย่างสดวกใจ ไม่เจ็บช้ำมองโลกอย่างเข้าใจ จริงๆอาจมีซักคนหรือสองคนในแสนคนที่มองได้แบบนี้ ผมก็ยินดีด้วยนะกับเค้าเหล่านั้นแต่พวกที่เหลือล่ะ ความจมปลัก ท้อถอย หมดสิ้นทุกอย่างในโลกขณะนั่นๆ เชื่อว่าเป็นความรักครั้งสุดท้าย หรือ คิดว่าเสียใจจนมีใครไม่ได้อีกแล้ว (ผมไม่เห็นใครทำได้นะ) เรามาพูดถึงความรักโลกจริง เมื่อรักจนลืมรักตัวเอง เมื่อรักไม่ได้สวยงามอย่างที่เป็นเสมอไป

Read more