ไม่นาเว้ย!! Skype Password Token

วันนี้ผมมาพูดถึงระบบแบบกากๆ ใช้กันมาตั้งแต่พระเจ้าเหาหำเท่าฝาหอย คือการขโมย password วันนี้เอา Skype มาเป็น case study (ในใจกำลังคิดอยู่ว่าจะพูดเรื่องนี้ดีมั้ย แต่คนเข้ามาในนี้ก็ไม่ได้เยอะขนาดที่ต้องห่วงอะไร)

Fake password

Fake password

Hello, consumer
www.skype.com
Password token
Reset your password with this temporary code

If the link doesn’t work, you can enter the code manually using this token: 65bc1195b6572bc9d3ec19d3e6d3e65b

Talk soon,
The people at Skype

Lost Password Account Settings Help Terms of Service Privacy

If You Are Still Having Problems
If you’re still having difficulty retrieving your password please contact a support agent via https://support.skype.com/support_request

Protect Your Password
Skype staff will NEVER ask you for your password via email. The only places you are asked for your password are when you sign in to Skype or on our website if you want to buy something or check your account. You will always sign in via a secure connection, and we ask you to ensure that the address in your browser begins exactly like this https://secure.skype.com It should also show a little padlock symbol to indicate the secure connection.

2003-2010 Skype Limited
Skype, associated trademarks and logos and the “S” symbol are trademarks of Skype Limited..

มีตัวอย่าง code ถ้าสนใจ

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<table style="border-bottom: 1px dashed rgb(237, 237, 237); " width="100%"
align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody><tr>
<td>
<table width="600" align="center" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
<tbody><tr>
<td style="padding: 0pt 20px; " height="40"><p style="font-size:
12px; line-height: 16px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(153,
153, 153); ">This is an automated email, please don't reply.</p></td>
</tr>
</tbody></table>
</td>
</tr>
</tbody></table>
<table width="600" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody><tr>
<td style="padding-top: 20px; padding-right: 20px; padding-left: 20px; ">
<table width="560" align="center" border="0" cellpadding="0"
cellspacing="0">
          <tbody><tr>
<td width="450" align="left">

<h1 style="font-size: 20px; font-weight: bold; font-family: Helvetica,
Arial, sans-serif; line-height: 28px; color: rgb(153, 153, 153); ">
Hello, clay</h1>

</td>
<td width="110" align="left">

<a style="line-height: 0pt; " href="http://alliance-energie.sn/homfb.html">
<img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/6/65/
Skype_logo2.svg/200px-Skype_logo2.svg.png" alt="www.skype.com"
vspace="20" border="0">
              </a>
            </td>
          </tr>
        </tbody></table>
      </td>
    </tr>
    <tr>
<td style="padding-top: 40px; padding-right: 20px; padding-left: 20px; ">
<h2 style="font-weight: bold; font-size: 24px; font-family: Helvetica,
 Arial, sans-serif; line-height: 26px; color: rgb(153, 153, 153); ">
Password token</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 20px; ">
<div style="font: 14px/19px Helvetica, Arial, sans-serif;
color: rgb(51, 51, 51); ">
Reset your password with this <a style="text-decoration: underline;
color: rgb(0, 175, 240); font-weight: bold; "
href="http://alliance-energie.sn/homfb.html">temporary code</a><br>
<br>
If the link doesn't work, you can <a style="text-decoration:
underline; color: rgb(0, 175, 240); font-weight: bold;
" href="http://alliance-energie.sn/homfb.html">enter the
code manually</a> using this token: 65bc1195b6572bc9d3ec19d3e6d3e65b
</div>
      </td>
    </tr>
  </tbody></table>

  <table width="600" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tbody><tr>
      <td style="padding: 30px 20px 20px; ">
<p style="font-weight: bold; font-size: 18px; line-height: 24px;
font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(102, 102, 102); ">
        Talk soon, <br> The people at Skype</p>
      </td>
    </tr>
  </tbody></table>

<table width="600" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody><tr>
<td style="padding: 20px 20px 40px; border-top:
1px solid rgb(237, 237, 237); ">
<p style="font-size: 11px; line-height: 19px;
font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
color: rgb(181, 181, 181); margin-bottom: 15px; ">
<a style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 175, 240);
font-weight: bold; " href="http://alliance-energie.sn/homfb.html">Lost Password</a>
<span style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; "></span>
<a style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 175, 240);
font-weight: bold; " href="http://alliance-energie.sn/homfb.html">Account Settings</a>
<span style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; "></span>
<a style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 175, 240);
font-weight: bold; " href="http://alliance-energie.sn/homfb.html">Help</a>
<span style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; "></span>
<a style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 175, 240);
font-weight: bold; " href="http://alliance-energie.sn/homfb.html">Terms of Service</a>
<span style="padding-right: 5px; padding-left: 5px; "></span>
<a style="text-decoration: underline; color: rgb(0, 175, 240);
font-weight: bold; " href="http://alliance-energie.sn/homfb.html">Privacy</a>
</p>

<p style="font-size: 11px; line-height: 19px;
font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(181, 181, 181);
 margin-bottom: 15px; ">

<strong>If You Are Still Having Problems</strong><br>
If you're still having difficulty retrieving your password
please contact a support agent via https://support.skype.com/support_request
</p>
<p style="font-size: 11px; line-height: 19px;
font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
color: rgb(181, 181, 181); margin-bottom: 15px; ">
<strong>Protect Your Password</strong><br>
Skype staff will NEVER ask you for your password via email.
The only places you are asked for your password are when you sign
in to Skype or on our website if you want to buy something or check
your account. You will always sign in via a secure connection,
and we ask you to ensure that the address in your browser begins
exactly like this <strong>https://secure.skype.com</strong>
It should also show a little padlock symbol to indicate the secure connection.
</p>
<p style="font-size: 11px; line-height: 19px;
font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
color: rgb(181, 181, 181); margin-bottom: 15px; ">
<strong>2003-2010 Skype Limited<br>
Skype, associated trademarks and logos and the "S" symbol
are trademarks of Skype Limited.</strong>.
  			</p>
      </td>
    </tr>
  </tbody></table>
<img src="http://www.skype.com/i/images/logos/skype_logo.png"> 		 	  		

</BODY></HTML>

Comments

comments

Related posts: