ระยะทางมีค่ามากกว่าการกระจัด

ผมเคยเขียนเรื่อง การกระจัด หรือ การขจัด ไปแล้วครั้งนึง ในแง่ของการรอคอย ครั้งนี้ผมมาพูดถึง ระหว่างทางของการรอคอยกันบ้าง “ระยะทางมีค่ามากกว่าการกระจัด” ในความหมายของผม คล้ายมากกับคำว่า ความหมายของการเดินทางไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเดินไปถึงจุดมุ่งหมายเมื่อไหร่แต่คือคุณได้อะไรมาบ้าง ในระหว่างการเดินทางนั้น

ระยะทาง กับ การกระจัดการมีจุดมุ่งหมายช่วยให้เรารู้ว่าเราควรเดินไปในแนวทางใด แต่ไม่ได้บอกให้เรารู้ว่าเราควรก้าวเดินไปในทิศทางไหนการสำรวจเส้นทางจึงมีความจำเป็น คุณอาจเริ่มจากศึกษาจากการลุยป่าของผู้ที่เคยผ่านมาและถ่ายทอดต่อไว้ จากนั้น จึงนำกลับมาเขียนแผนที่ชีวิต และ เข้าใจสัจะปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น มีผิด ถูก มืด สว่าง ไป มา สิ่งเหล่านี้เป็นสัจนิรันดร์

จุดมุ่งหมายควรมีจุดกำหนดดังนี้ เพื่อไม่ให้เราเดินเด็ดดอกไม้ข้างทาง นานเกินไป แม้ประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญแต่การจมอยู่กับการมุ่งแก้ปัญหาต่างๆ ในบางอย่างนานเกินไปเพื่อเก็บประสบการณ์ความสำเร็จเพื่อเรียนรู้ในครั้งต่อไปนั้น ทำให้เสียเวลามากเกินไป ในการบรรลุ “ความสำเร็จ” หรือ “จุดมุ่งหมาย” ของเรา กรอบที่ผมพูดถึงควรประกอบด้วย

  • Specific  (เฉพาะเจาะจง) กำหนดเป้าหมายของชีวิตให้เฉพาะเจาะจง รอบคอบ และรัดกุม ไม่เช่นนั้น คุณอาจจะพลัดหลงออกนอกเส้นทางได้ง่ายๆ
  • Measurable (วัดผล) เป้าหมายของคุณจะต้องมีขอบเขตเป็นตัวเลขหรือวันเวลาที่ชัดเจน เพราะนั่นจะช่วยทำให้คุณมีความมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้น
  • Attainable (สามารถไปถึงได้) เป้าหมายนั้น จะต้องมิใช่เรื่องละเมอ ลั้นลา เพิ้ลฝัน แต่ต้องสามารถไปถึงได้จริง จำใส่กระโหลกว่า “ฝันอยากเห็นคนไทยบินได้” กับ “ฝันอยากเห็นคนไทยขึ้นเครื่องบิน” นั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
  • Relevant (มีความหมาย) เป้าหมายต้องมีความสำคัญ มีความหมาย และมีความเกี่ยวพันธ์กับชีวิตของคุณ ยิ่งเป็นเป้าหมายที่คุณพร้อมถวายหัว ทุ่มกายใจเพื่อไปให้ถึงโดยไม่ต้องการเสียเวลาแม้สักเศษนาทีเดียวได้ก็ยิ่งแหล่ม สะแมนแต็น
  • Time-based (มีกรอบเวลาที่แน่นอน) การจะให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเรื่องเวลา เป็นไปได้จริง คำนวณตามศักยภาพในขณะนั้นหรือคาดการต่อไปอีกภายหน้าด้วย การตั้งเป้าหมายของคุณ จึงควรเริ่มต้นด้วยคำว่า “ภายในสามเดือนนี้” “ภายในสิ้นปีนี้” หรือ..บรา บรา

การออกเดินทางอย่างมีแผน

“การเดินทาง” ไม่ว่าใกล้ไกลแค่ไหน อุปสรรคย่อมเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ เพราะต่อให้เป็นระยะทางสั้นๆ เช่นจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปสยามสแควร์ คุณก็ต้องเจอทั้งทางตรง ทางแยก ทางเลี้ยว ห้ามเลี้ยว ขึ้นสะพาน ฯลฯ…การเดินทางของชีวิตก็ไม่ต่างกัน

ดังนั้นคุณจึงต้องเตรียมวางแผนการเดินทางให้ดีที่สุด ด้วยการถามตนเองว่า “จะเดินทางไปยังที่ใด” “ควรเริ่มต้นจากจุดไหน” “จะเดินทางอย่างไร” และ “ต้องเตรียมสัมภาระอะไรติดตัวไปบ้าง” ฯลฯ

หากคำถามเหล่านี้ทำให้คุณสงสัยและสับสนจนจับต้นชนปลายไม่ถูก มาทำให้คำถามเหล่านี้หมดไป  ด้วยการหยิบกระดาษ คว้าปากกา…มาเขียนแผนที่ชีวิตกันเดี๋ยวนี้เลยดีกว่า

ในทุกการเดินทาง ในทุกจุดมุ่งหมาย ในทุกความต้องการ ไม่ว่าถูกหรือผิด ล้วนให้ประสบการณ์ คุณทั้งนั้น…

Comments

comments

Related posts: