ขอบคุณที่เข้าใจ

ยังมีเรื่องน่าแปลกใจมากมายเกี่ยวกับความรัก หนึ่งในนั้นหนีไม่พ้นความสงสัยที่ว่า….ทำไมช่วงที่มีความรักใหม่ๆ หรือที่หลายคนเรียกกันว่าช่วง Promotion นั้น อะไรๆก็เป็นสีชมพูไปหมด ความรักดูราบรื่น สวยงาม สดใส ไร้ปัญหา อย่างที่อาจทำให้บางคนหลงคิดไปว่าชีวิตนี้จะไม่มีความรักที่ต้องทุกข์อีกแล้ว แต่พอคบๆกันไป ปัญหากลับตามมามากมาย

อยากให้ลองทำความเข้าใจ “ชีวิตจริง” ว่า จริงๆ แล้ววงจรความรักแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดา เพราะอีกภาคหนึ่งเบื้องหลังความรักที่สดใส นั้นคือความเป็นจริงของชีวิต ที่ต่างคนต่างต้องเผชิญในแต่ละวัน ชีวิตจริง ที่ต้องวุ่นวายกับหน้าที่การงานกับ มลภาวะไม่ว่าจากคน หรือสิ่งเร้าต่างๆ และภาระอื่นๆเพราะเราถูกกำหนดให้มีหน้าที่ต่อความรัก และชีวิตจริงของตนเองเท่าๆกัน การจะรักกันเพียวๆ (PUREๆ ไม่เข้าใจจะเขียนทำไมในวงเล็บ) แบบไม่มีปัญหาเรื่องอื่นตามมาเลย เป็นเรื่องยาก สำหรับทุกคู่ ทางเดียวที่จะหยุดปัญหาได้ก็คือ “ความเข้าใจ”

โดยหลักการ ความเข้าใจ คือกระบวนการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทำให้บุคคลสามารถครุ่นคิดถึงสิ่งนั้น และสามารถใช้มโนทัศน์ เพื่อจัดการกับสิ่งนั้นได้อย่างเพียงพอ สิ่งที่กล่าวถึงนี้อาจจะมีลักษณะเป็นนามธรรม หรือเป็นสิ่งทางกายภาพก็ได้ เช่น บุคคล สถานการณ์ และสาร

“ความเข้าใจ” เพราะความเข้าใจไม่ได้สร้างกันขึ้นง่ายๆในเมื่อความรัก….เป็นเรื่องของความรู้สึก แต่ความเข้าใจเป็นเรื่อง

ของเหตุผล การจะมีเหตุผลในความรู้สึกจึงเป็นเรื่องยาก (มาก แต่ควรทำ! ) เพื่อให้ความรักยืนนานต่อไปได้ลองหันกลับมาดูจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นในความรักของตัวเอง นำวิธีคิดนั้นมาใช้ในแบบที่คุณเป็นและลองรักด้วยความรู้สึกบนพื้นฐานของเหตุผล นี้อาจเป็นสูตรสำเร็จของความรักที่เฝ้าตามหาอยู่ก็เป็นได้ …..ด้วยรัก…โดยสติ

ขอบคุณที่เข้าใจมาตลอด…

ขอบคุณที่เข้าใจเสมอมา…

และขอบคุณ… ที่จะยืนอยู่เคียงข้างและเข้าใจกันตลอดเวลา…

Thank you for understanding…
ขอบคุณสำหรับความเข้าใจ…

by จอมมาร

Happy Birthday ครับที่รัก

Comments

comments

Related posts: